Bài hát "Gánh gánh gồng gồng"

Hoạt động trong giai đoạn từ 6-12 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: • Phát triển sự mẫn cảm với âm nhạc và khả năng thăng bằng cho bé khi di chuyển theo các hướng • Phát triển tình cảm xã hội cho bé và tăng cường sự gắn kết giữa cha mẹ với bé.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...