Lồng hộp nhỏ vào hộp lớn

Hoạt động trong giai đoạn từ 8-18 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: • Tăng cường khả năng thị giác và phát triển khả năng phân tích. • Phát triển khả năng nhận biết khái niệm lớn, nhỏ và sự khác nhau giữa các vật thể. • Phát triển khả năng toán học: đếm số lượng.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...