Đồ chơi kêu ở đâu vậy?

Hoạt động trong giai đoạn từ 8-15 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: • Phát triển nhận thức và tư duy logic. • Phát triển khả năng phân biệt và xác định nguồn của âm thanh. • Phát triển khả năng vận động tinh và sự phối hợp tay mắt.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...