Hiểu khen ngợi và phê bình

Hoạt động trong giai đoạn từ 6-15 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: • Tăng cường khả năng hiểu ngôn ngữ và cảm xúc của người nói được thể hiện qua giọng điệu và nét mặt. • Phát triển kỹ năng lắng nghe, ghi nhớ và phát triển tình cảm xã hội.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...