Chơi với búp bê

Hoạt động trong giai đoạn từ 6-24 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: • Phát triển tình cảm xã hội, biết thể hiện sự chăm sóc và tăng cường khả năng chơi giả vờ. • Phát triển khả năng nhận biết các bộ phận mắt, mũi, miệng, chân, tay búp bê. Từ đó nhận thức về cơ thể mình.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...