Trò chơi với các màu

Hoạt động trong giai đoạn từ 4 - 12 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Phát triển thị giác màu đầy đủ. - Phát triển nhận thức về các màu: đỏ, vàng, xanh dương. - Làm quen với thẻ từ: đỏ, vàng, xanh dương.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...