Nhìn từ vật này sang vật khác

Hoạt động trong giai đoạn từ 2-5 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Phát triển khả năng tập trung nhìn vào vật và xóa bỏ dần cái nhìn ngẫu nhiên. - Phát triển sự linh hoạt của mắt và khả năng nhìn có chủ đích từ vật này sang vật khác.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...