Nhạc sỹ nhí

Hoạt động trong giai đoạn 4-18 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Nhận biết, làm quen với âm thanh và tên gọi của một số loại nhạc cụ. - Phát triển thính giác và cảm nhận nhịp điệu. - Phát triển năng lực ngôn ngữ và khả năng vận động tinh.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...