Chú nhện bò

Hoạt động trong giai đoạn 3-12 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Phát triển khả năng ghi nhớ, dự đoán và nhận thức cơ thể. - Phát triển xúc giác, thính giác và khả năng hiểu ngôn ngữ. - Tăng cường giao lưu tình cảm với cha mẹ.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...