Đối thoại với bé

Hoạt động trong giai đoạn 3-12 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Tăng cường vốn từ vựng thụ động, sớm biết nói. - Phát triển thính giác và tình cảm xã hội. - Bước đầu nhận thức quy tắc lắng nghe và hồi đáp trong giao tiếp.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...