Trò chơi phát âm

Hoạt động trong giai đoạn 3-9 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Phát triển khả năng giao tiếp. - Phát triển khả năng nghe và làm quen với việc phát âm chính xác các âm vị, âm tiết theo tiếng mẹ đẻ. - Luyện tập cho bộ máy phát âm.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...