Tay con đâu?

Hoạt động trong giai đoạn 3-12 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Phát triển năng lực từ vựng, ngôn ngữ nói. - Tăng cường nhận thức về cơ thể và khả năng điều khiển bản thân. - Tăng cường sự giao lưu tình cảm giữa cha mẹ và con cái.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...