Nhìn theo ánh sáng

Hoạt động trong giai đoạn 3-9 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Tăng cường sự linh hoạt của thị giác. - Nhận biết được các từ: đèn pin, sáng tối. - Phát triển năng lực hiểu sự tồn tại của vật thể dù không nhìn thấy vật.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...