Chương trình 0-6 tháng >

Tháng 1, tuần 1

Bài tập cho các bé trong độ tuổi tuần 1 của tháng 1.

Cả bộ gồm 8 sách con tương đương với 500 tuần. Xem chi tiết

Mua cả chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...