Chương trình 0-6 tháng >

0-6. Vận động tinh khéo

Các hoạt động phát triển khả năng vận động tinh khéo cho trẻ trong giai đoạn 0-6 tháng tuổi. Các bài tập giúp trẻ tăng cường phát triển các nhóm cơ tinh, khả năng kết hợp giữa tay và mắt, tăng cường các kết nối thần kinh giúp trẻ thông minh và khéo léo hơn....

Cả bộ gồm 0 sách con tương đương với 0 tuần. Xem chi tiết

Mua cả chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...