Chương trình 0-6 tháng >

0-6. Nhận thức

Các hoạt động phát triển khả năng nhận thức của trẻ trong giai đoạn 0-6 tháng tuổi. Giúp trẻ tăng khả năng nhận thức thông qua các trò chơi khám phá, tăng khả năng tập trung, khả năng quan sát và tổng hợp quy luật...

Cả bộ gồm 0 sách con tương đương với 96 tuần. Xem chi tiết

Mua cả chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...