Học bài đồng dao: "Chi chi chành chành"

Hoạt động trong giai đoạn từ 9-36 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: • Phát triển vốn từ vựng, khả năng nghe- nói và tình cảm xã hội. • Hiểu kết quả của hành động và tăng cường năng lực ghi nhớ, phán đoán và phản hồi của não bộ.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...