Hướng dẫn cài đặt

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỚM

I. Với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android

Để cài đặt chương trình Giáo dục sớm trên thiết bị sử dụng hệ điều hành android, bạn có thể tải phần mềm Giáo dục sớm từ kho ứng dụng Google Play:

  • Đến trang ứng dụng Giáo dục sớm trên Google Play, hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm trên Google Play để tìm với từ khóa Giáo dục sớm.C:\Users\Thaonv\Desktop\Sach ben VSK\Kich ban giao duc som\pic Android\IMG_6559.JPG

  • Ấn nút CÀI ĐẶT để cài chương trình:

C:\Users\Thaonv\Desktop\Sach ben VSK\Kich ban giao duc som\pic Android\IMG_6554.JPG

  • Ấn nút CHẤP NHẬN để thực hiện cài đặt:

C:\Users\Thaonv\Desktop\Sach ben VSK\Kich ban giao duc som\pic Android\IMG_6555.JPG

  • Sau khi phần mềm được cài đặt thành công, bạn có thể chạy Chương trình Giáo dục sớm trên thiết bị bằng cách ấn nút Open hoặc chọn Giáo dục sớm trên danh sách các ứng dụng của bạn.

C:\Users\Thaonv\Desktop\Sach ben VSK\Kich ban giao duc som\pic Android\IMG_6556.JPG

 

II. Với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS của Apple

Các bạn có thể tải miễn phí ứng dụng Giáo dục sớm trên kho ứng dụng App Store của Apple:

  • Đến trang ứng dụng Giáo dục sớm trên App Store, hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm trên App Store để tìm với từ khóa Giaoducsom, hoặc Giáo dục sớm.

C:\Users\Thaonv\Desktop\Sach ben VSK\Kich ban giao duc som\pic iOS\tim GDS.jpg

  • Ấn nút Tải xuống để cài đặt Chương trình Giáo dục sớm.

C:\Users\Thaonv\Desktop\Sach ben VSK\Kich ban giao duc som\pic iOS\cai dat.PNG

  • Sau khi ứng dụng được tải xong, bạn có thể ấn nút Open để chạy ứng dụng hoặc tìm biểu tượng Giáo dục sớm trên danh sách ứng dụng để chạy.

C:\Users\Thaonv\Desktop\Sach ben VSK\Kich ban giao duc som\pic iOS\open.PNG

Để xem hướng dẫn sử dụng, bạn có thể click vào mục Hướng dẫn để xem hướng dẫn cụ thể.

Nếu bạn sử dụng trên nền Web bằng laptop hoặc desktop, hãy truy cập website: www.Giaoducsom.vn.