Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỚM ONLINE

I. Hướng dẫn chung

Chương trình giáo dục sớm Online hỗ trợ hoạt động trên các nền tảng:

  • Trình duyệt web thông thường.
  • Thiết bị di động sử dụng hệ điều hành IOS.
  • Thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android.

Để có thể sử dụng chương trình giáo dục sớm Online, người dùng cần có máy tính kết nối Internet hoặc thiết bị di động có cài đặt ứng dụng “Giáo dục sớm”. Với tài khoản hợp lệ trên hệ thống, người dùng có thể trải nghiệm và sử dụng các chương trình giáo dục sớm bổ ích trên hệ thống.

II. Đăng kí và đăng nhập tài khoản

1. Từ trình duyệt Web

Từ trình duyệt web bạn vào website: http://giaoducsom.vn

Chọn mục “Đăng ký tài khoản”, bạn điền thông tin theo mẫu của hệ thống.

2. Từ ứng dụng di động

Bạn vào mục “Tài khoản”, chọn “đăng ký” và hoàn thành các thông tin hệ thống yêu cầu: tên tài khoản, email đăng nhập và mật khẩu bảo mật.

3. Đăng nhập hệ thống

Bạn dùng email đã đăng kí thành công trên hệ thống để đăng nhập.

III. Hướng dẫn nạp thẻ

Để sử dụng các sản phẩm chất lượng cao phải trả phí thì người dùng cần phải có Bigold – tiền quy ước sử dụng trong hệ thống Giáo dục sớm Online. Bạn cần mua thẻ Bigold và nạp mã tương ứng trên thẻ vào tài khoản của mình theo cách sau:

  • Từ trình duyệt web, bạn vào trang http://giaoducsom.vn, vào mục “Tài khoản Bigold” và nhập mã thẻ tương ứng. 
  • Từ ứng dụng trên thiết bị mobile hoặc máy tính bảng, bạn vào mục “Tài khoản”, sau đó vào “Nạp Bigold” và nhập mã thẻ vào hệ thống.

IV. Hướng dẫn mua sách

Với các sách miễn phí, bạn có thể tải về thiết bị và xem chúng rất dễ dàng. Với các sách và chương trình  có phí thì bạn phải đăng nhập và mất phí để mua và sử dụng chúng.

Ví dụ:

Để mua “Chương trình thai giáo” có phí là 200 Bigold các bạn thực hiện như sau: 

  • Từ giao diện chính, vào mục chương trình, chọn chương trình thai giáo. 
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, chương trình sẽ hiện cửa sổ yêu cầu đăng nhập để sử dụng chương trình.
  • Sau khi đăng nhập và tài khoản của bạn có đủ Bigold, bạn có thể mua chương trình thai giáo. Chương trình gồm 2 bộ sách chính là: lịch tuần thai giáo và cẩm nang thai giáo. Bạn cần vào từng bộ nhỏ để tải sách về thiết bị.
  • Để mua bộ sách  0 - 6 tháng, 4 - 6 tháng, 7 - 12 tháng, 10 - 12 tháng, bạn cũng cần có đủ Bigold để mua chương trình. Sau khi mua chương trình, bạn vào từng sách nhỏ trong mỗi tuần để tải về thiết bị.